Interes public
Acasa

Inspectia Muncii
ITM Arges
Relatii de munca
SSM
Legislatie
Interes public
Aprobarea tacita
Declaratii de avere
Concursuri
IT
Contabilitate
Comunicate de presa

 

  Judetul Arges

 

Informatii de interes public conform Legii nr.544/2001

 

Accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public, definite astfel prin Legea nr.544 din 12-oct.2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, in conformitate cu Constitutia Romaniei si cu documentele internationale ratificate de Parlamentul Romaniei.

In conformitate cu Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, va prezentam:

- Raport de activitate al ITM Arges (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020)  

- Raport privind accesul la informatii de interes public    

- Cerere-informatii de interes public

- Reclamatie administrativa

- Comunicate de presa  

- Tarifele pentru plata prestatiilor de servicii īn domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii (Normativ tarife -Ordinul nr 826/2014)

- Buletin informativ conform art.5 alin.2 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare

- Chestionar de evaluare

- Calcul salariu - fluturas

- Sesizare - formular  

- Solicitare parola zilieri - formular  

         - Raport de evaluare a implementării legii nr. 544/2001(2020)
           
           STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2016-2020
           
- Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit
           - Transparență īn procesul decizional
           - Analiza incidentelor de integritate pentru anul 2020
           - Declarație privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020
           
- Raport de evaluare a implementării legii nr. 544/2001(2020)

           STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025
           
- Declarație privind asumarea agendei de integritate organizațională

CAMPANIA NATIONALA "INFORMARE ACASA! SIGURANTA IN LUME!" (Brosura, Pliant)


 ! Acțiune de informare și conștientizare cu privire la respectarea legislației privind ucenicia la locul de muncă, efectuarea stagiului pentru absolvenții de īnvățămānt superior și internshipul.     
          Informatii privind legea prevenirii nr.270/2017

           Informatii conform HG 583/2016

              - trimestrul I - 2017
              - trimestrul II - 2017
              - trimestrul III 2017
    - trimestrul IV 2017
    - trimestrul  I  2018
    - trimestrul  II 2018
    - trimestrul III 2018
    - trimestrul  IV  2018
    - trimestrul  I    2019
    - trimestrul  II   2019
    - trimestrul III 2019
    - trimestrul IV 2019
    - trimestrul I 2020
    - trimestrul II 2020
    - trimestrul III 2020
    - trimestrul IV 2020

Ghidurilor lucrătorilor romāni īn străinătate pentru următoarele state: Marea Britanie, Cipru, Ungaria, Italia şi Spania. Drepturile muncitorilor GLA (romana, engleza)

Avertisment privind munca in strainatate!

Formulare  pentru inregistrarea  agentilor   de plasare  forta de  munca in strainatate, potrivit  Legii nr.156/2000  privind protectia  cetatenilor romani care lucreaza in strainatate (Anexe  1,2,3,4,5)

Comunicarea si declaratia privind detasarea angajatilor din statele membre ale Uniunii Europene in cadrul prestarii de servicii transnationale pe teritoriul Romaniei ( Anexe 1-2 romana, Anexe 1-2 engleza ). Aceste formulare se transmit folosind serviciile postale, direct la sediul inspectoratului (Pitesti, bd.Republicii, nr.11) sau prin posta electronica (itmarges@itmarges.ro).

Situatia societatilor comerciale inregistrate la Inspectoratul Teritorial de Munca Arges, in baza art.8 lit.e din Legea nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, modificata si completata prin O.G. nr. 43/2002

Situatia bunurilor primite cu titlu gratuit de catre functionarii publici cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea functiei publice

Program cadru de actiuni al ITM Arges pentru anul 2017,   2019, 2020

Certificat performanta energetica - sediul ITM Arges, Bd.Republicii, nr.11

Bunuri primite cu titlu gratuit - 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

                                                                                                                                                                 

 

Asigurarea transparentei veniturilor salariale

Potrivit art.33 alin.(1) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice toate autoritatile si institutiile enumerate la art.2 alin.(1) si (3) vor publica la sediul propriu si pe pagina proprie de internet, in datele de 31 martie si 30 septembrie ale fiecarui an, si vor mentine publicata o lista a tuturor functiilor din autoritatile si institutiile publice respective ce intra in categoria personalului platit din fonduri publice.

Lista trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:

-salariul de baza, solda functiei de baza/salariul functiei de baza, indemnizatia de incadrare sau indemnizatia lunara, dupa caz

-tipul, baza de calcul, cota procentuaka, valoarea bruta a sporurilor, compensatiilor, adaosurilor, primelor si premiilor eligibile pentru fiecare functie, precum si baza legala a acordarii acestora

-valoarea anuala a voucerelor de vacanta care urmeaza sa fie acordate pentru o perioada lucrata de un an, precum si baza legala a acordarii acestora

-valoarea anuala a indemnizatiei de hrana care urmeaza sa fie acordata pentru o perioada lucrata de un an, precum si baza legala a acordarii acesteia

-orice drepturi in bani si/sau natura, daca este cazul, precum si baza legala a acordarii acestora

-orice informatii cu privire la posibile limitari ale venitului salarial, precum si baza legala a acestora.

Salarii brute - trimestru   31.03.2019, 30.09.201903.2020, 09.2020, 09.2021, 03.2022

Norme de conduită - 2021( Anexa 1 , Anexa 2 )

                                                                                                    

                                                                     

 

[Acasa] [Inspectia Muncii] [ITM Arges] [Relatii de munca] [SSM] [Legislatie] [Interes public] [Aprobarea tacita] [Declaratii de avere] [Concursuri] [IT] [Contabilitate] [Comunicate de presa]

Data ultimei actualizari: 03 februarie 2020

 Copyright © 2007-2018 Inspectoratul Teritorial de Munca Arges